Osmanlı Bilim Araştırmaları Dergisi'nin Yeni Sayısı Yayınlandı

Osmanlı Bilim Araştırmaları Dergisi'nin Aralık 2017 sayısı yayınlanmıştır. Dergimize http://dergipark.gov.tr/iuoba/issue/33527 web adresinden ulaşabilirsiniz. 

Derginin bu sayısında;

Makaleler


  • Gaye Danışan Polat/ Osmanlı denizcileri Piri Reis ve Seydi Ali Reis’in eserlerinde Hint Okyanusunda göksel seyirde kullanılan kemal aleti 
  • Fatih Artvinli/ “Mecnuna ne urulur, ne sövülür!”: Mazhar Osman ve yönetilemeyen bimarhaneler
  • Seda Tan/ Türkiye’de sivil veteriner hekimliği eğitiminin başlangıcı konusunda bazı tespitler
  • Kenan Demir/ Osmanlı ziraat dergilerinden bir örnek: Ekinci
  • Berfin Melikoğlu Gölcü, Özlem Yüksel, Erhan Yüksel/ Baytar Mecmuası / Baytarî Mecmua üzerine bir inceleme (1923-1933)

 Yayın Tanıtımı

  •  Şeref Etker/ Natalia Bachour, Oswaldus Crollius und Daniel Sennert im frühneuzeitlichen Istanbul – Studien zur Rezeption des Paracelsismus im Werk des osmanischen Artzes Salih b. Nasrullah ibn Sallum al-Halabi, Freiburg.
  • Şeref Etker/ İskerletzade Aleksandros Mavrokordatos’un Pneumaticum Instrumentum Circulandi Sanguinis sive De Motu et Usu Pulmonum (1664) başlıklı tezinin çevirileri.