Bölümümüz

Bilim Tarihi Anabilim Dalı İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Felsefe Bölümü içinde, Yüksek Öğretim Kurulu’nun (YÖK) 23 Kasım 1984 tarihli kararı ile kurulmuş, 1985-86 ders yılından itibaren eğitim-öğretim, bilimsel araştırma, yayın etkinliklerine başlamıştır. Bilim tarihi alanında bağımsız lisans eğimi vermek ve araştırmacı sayısını arttırmak amacıyla, bazı Batı üniversitelerinde de olduğu gibi Bölüm olmak için teşebbüste bulunulmuş ve YÖK’ün 3 Nisan 1989 tarih ve 89.15.586 sayılı kararı ile Bilim Tarihi Anabilim Dalı, Bilim Tarihi Bölümü’ne dönüştürülmüştür. Böylece İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Bilim Tarihi Bölümü, Türkiye’deki üniversiteler içindeki ilk Bilim Tarihi Bölümü unvanını kazanmıştır. Bölüm, 1992-93 öğretim yılından itibaren dört yıllık ‘Bilim Tarihi Lisans Programı’nı uygulamaya koymuştur. Bu program, YÖK’ün 11 Mayıs 1999’da aldığı bir kararla durdurulmuştur. Bilim Tarihi Lisans Programı, 1996-2002 yılları arasında 141 mezun vermiştir.  Bilim Tarihi Bölümü, 18 Nisan 2000 tarihli YÖK kararı ile Felsefe Bölümü içinde anabilim dalına dönüştürülmüştür. 2000-2009 yılları arasında Felsefe Bölümü içinde faaliyet gösteren Bilim Tarihi Anabilim Dalı, Yüksek Öğretim Kurulu’nun 4 Kasım 2009 tarihli kararı ile yeniden Bölüm statüsüne kavuşmuştur. Anabilim Dalı öğretim üye ve elemanları kadrolarıyla birlikte 26 Nisan 2010 Bilim Tarihi Bölümü’ne aktarılmışlardır.Türkiye’nin öğretim-araştırma etkinliklerini fiilen sürdüren ilk ve tek Bilim Tarihi Bölümü’nün web sayfasına hoş geldiniz. Bölümün hedefi, bilim tarihi alanında araştırma yapmak, eğitim vermek, fikir alışverişini geliştirmek ve Türkiye’deki bilim ve teknoloji mirasının tanınmasına ve korunmasına katkıda bulunmaktır. Araştırma konuları, Eskiçağ’da Anadolu medeniyetlerinden başlayarak Osmanlı ve Cumhuriyet dönemine kadar uzanmaktadır. Bu çerçevede bilimsel etkinliklerin alt yapısını oluşturan eserler, bilim adamları, bilim kurumları ile bunların toplumdaki yeri ve etkisi, değişik kültürlerden Türkiye’ye bilimsel ve teknik bilginin gelişi, Türkiye ve Avrupa arasında bilimsel ilişkiler mercek altına alınmaktadır. Bu araştırmalar, fen bilimleri, tarih, bilim tarihi ve felsefe gibi farklı disiplinlerden yetişmiş, dinamik bir ekip tarafından yürütülmektedir. Bölüm’ün yayınlarına ve projelerine akademik personelin yayın listesi üzerinden ulaşabilirsiniz. Bölüm, 1995 yılından beri, Türkiye’nin tek akademik bilim tarihi dergisi olan Osmanlı Bilimi Araştırmaları’nı yayımlamaktadır. Düzenlediği bilimsel toplantılar ile, akademisyenlerin ve lisansüstü öğrencilerinin uluslararası bilim tarihi gruplarıyla işbirliğini pekiştirmektedir


Akademik Personel


Fakülte öğrencilerine açılan seçmeli lisans dersleri, bilimin dünya medeniyetlerinde asırlar boyunca süren serüveninin yanında, Türkiye’deki bilimin gelişim tarihini de konu almaktadır. Dört yıllık lisans programı, önümüzdeki yıllarda yeniden açılacaktır. Lisansüstü programına, 2010-2011 öğretim döneminden itibaren öğrenci alınacaktır. Başvuru bilgileri İ.Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü’nün web sayfasından takip edilebilir. Bilim ve teknoloji tarihine yönelik tez çalışmalarının yürütüldüğü bu program, sosyal bilimler yanında, fen bilimleri, mühendislik dallarında öğrenim görmüş adaylara da açıktır. Bilim Tarihi’nin çok yönlü ve disiplinlerarası bir araştırma alanı olması sebebiyle, lisansüstü programı çeşitli bilim dallarıyla ilişkili olarak yürütülmektedir. Araştırma konuları genellikle Türkiye’de bilim ve teknolojinin tarihi üzerine odaklanmakta ve adayın kişisel ilgi alanlarına ve aldığı öğrenime uygun olarak seçilmektedir. Türkiye’de bilim ve teknoloji tarihi konusunda uzman akademisyenler misafir öğretim üyesi olarak bu programda yer almaktadırlar.

Bölümümüz 2017-2018 akademik yılı itibariyle lisans ve yüksek lisans düzeyinde öğretim faaliyetlerine devam etmektedir. Lisans ve lisansüstü programlarımız hakkında genel bilgi edinmek ve bu programlarda verilen derslerin içeriğini görmek için İstanbul Üniversitesi Eğitim Bilgi Sistemi'ne başvurabilirsiniz. ÖSYM tarafından yapılan sınavlarda bölümümüzü tercih eden öğrencilerle ilgili genel bilgilere ve çeşitli istatistiklere ulaşmak için ise YÖK Atlas sitesinden faydalanabilirsiniz.