Sergi - Bilginin İzinde

SERGİ

BİLGİNİN İZİNDE

İstanbul Üniversitesi Koleksiyonlarından Bilimsel Aletler, Yazmalar, Baskılar 26 Eylül 2016 – 28 Şubat 2017

İstanbul Üniversitesi, II. Bayezid Türk Hamam Kültürü Müzesi Ordu Caddesi, “Laleli-İstanbul Üniversitesi” Tramvay durağı karşısı Metro: Vezneciler

‘Bilginin İzinde’ sergisi, sizi, yüzyıllar boyu bilgi arayan insanların serüvenini izlemeye, onların çabasına tanıklık etmeye davet etmektedir. Merakın ve gereksinimlerin kılavuzluğundaki bu zorlu arayış, tarih öncesi devirlerde gezegenimizin değişik bölgelerinde başlamış ve yüzyıllar boyu değişik kültürlerde sürdürülmüştür. Bilginin izini sürenler, gözlem ve deneyimle topladıkları bilgiyi deneylerle doğrulamaya ve doğanın yasalarını belirlemeye çalışmışlardır. Bilim tarihi araştırmaları, bu çabayı anlama isteğinden doğmuştur. Sergi, Orta Asya’dan Batı Avrupa’ya uzanan bir çizgide, bilginin yaklaşık 13. yüzyılda başlayan 20. yüzyıla kadar gelen kronolojideki hareketini yansıtmaktadır. Özel olarak Osmanlıların ‘Doğu’dan ve ‘Batı’dan aktardığı bilgi üzerine odaklanmaktadır. İmparatorluğun ilk yüzyıllarında, bilgiyi ‘Doğu’nun bilim merkezlerinde arayan Osmanlılar, 18. ve 19. yüzyıllara gelindiğinde, hatta daha da önce, bilgi aktarmak için ‘Batı’nın bilim merkezlerine yönelmişlerdir. Dolayısıyla imparatorluk toprakları, payitaht İstanbul’a göre ‘Doğu’daki ve ‘Batı’daki merkezlerden aktarılan bilgilerin bir arada kullanıldığı, öğretildiği veya uygulandığı bir alan olmuştur. İstanbul Üniversitesi’nin değişik birimlerinde korunan bilimsel aletler, yazma eserler, baskılar ve fotoğraflar, bu değişimi gözler önüne sermektedir. Dolayısıyla sergi, bilimin Türkiye’deki tarihi konusunda izleyicilere bir görüş kazandırmayı hedeflemektedir. “Bilginin İzinde” sergisinin başlıca hedefi, kamuoyunun ilgisini bilimin tarihine çekmek ve sergiyi gezecek ziyaretçilere bilim uğraşısının uzun bir geçmişi olduğunu göstermektir. Bunun yanında, bu sergi, Türkiye’deki kurumların ve şahısların bilim ve teknoloji mirasıyla ilgili her türlü malzemeyi (alet, belge, yazılım) koruma altına almaları için bir çağrıdır.  

EXHIBITION

PURSUING KNOWLEDGE

Scientific Instruments, Manuscripts and Prints from Istanbul University Collections 26 September 2016 – 28 February 2017

Istanbul Üniversitesi, Bayezid II Museum for Turkish Bath Culture Address: Opposite the tram stop “Laleli-İstanbul Üniversitesi”, Ordu Caddesi

The exhibition invites you to explore the historical adventure of people who sought knowledge for centuries long, and to witness their endeavours. This compelling pursuit guided by curiosity and necessitas began in various corners of our planet during prehistoric times and kept pace with the expansion of all cultures of the world ever since. Those who sought knowledge, tried to integrate the knowledge they accumulated through observations and experimentation, and eventually decipher the Laws of Nature. The inquisitive frame of mind to make sense of these efforts led to the birth of researches which encompass the substance of history of science. The exhibition reflects the mobility of knowledge between Central Asia and Western Europe from the late 13th to the early decades of the 20th century. The Ottomans, who sought knowledge in the Eastern cultures while their Empire was still in its period of expansion, opted for the Western scientific centres as from 18th century on. Subsequently, Ottoman territories became a vast field where knowledge transmitted from the ‘East’ and the ‘West’ of the capital city Istanbul were concurrently used, taught and practiced. The exhibited scientific instruments, manuscripts, prints and photographs perfectly represent the unfolding of this conversion. Hence, the exhibition may help in creating an opinion on the historical course that science took in Turkey, its reasons and results. The major objective is to attract lay attention to the history of science. This exhibition is a call to institutions and individuals in Turkey in caring for the preservation of material (scientific instruments, documents, software) pertaining to the history of science and technology.

Bilginin İzinde


Yaklaşan Etkinlikler

Konum