İstanbul Üniversitesi Tercih ve Tanıtım Günleri Başladı - NEDEN BİLİM TARİHİ?

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ EDEBİYAT FAKÜLTESİ BİLİM TARİHİ BÖLÜMÜ TANITIM SAYFASI


  • Bilim Tarihi Bölümü ne öğretir? Bu bilgi alanı neyi hedefler?
Bölümümüz öğrencilerine ülkemizde ve dünyanın diğer bölgelerinde tarihin ilk dönemlerinden modern çağa kadar gelen süreçte insanlar tarafından farklı alanlarda kullanılan teknolojilerin, bilimsel düşünce ve yaklaşımların gelişiminin tarihsel bakış açısıyla öğretmeyi hedeflemektedir. Bu çerçevede kütüphane, müze ve arşivlerde bulunan ve bu mirası belgeleyen yazma-baskı eserler, bilimsel aletler ve objeler, belge ve görsel malzemeleri inceleyecek araştırmacılar yetiştirmek, bilim ve teknoloji tarihiyle ilgili ulusal ve uluslararası düzeydeki akademik ve popüler yayınlar yapmak, bilim ve teknoloji mirasımızı koruma çalışmalarına katkıda bulunmak ve alanımızda yapılan lisansüstü çalışmaları artırmak en önemli hedeflerimiz arasındadır.

  • Bölümümüzün Türkiye’deki diğer bölümlerden ayrılan yönleri nelerdir?

Uzun yıllardır biriktirdiği akademik deneyimden destek alan bölümümüz Türkiye’de bilim tarihi çalışmalarının yürütüldüğü en köklü akademik program olma özelliğini taşımakta ve bu açıdan Türkiye’de kendisinden sonra kurulmuş olan Bilim Tarihi programlarının birçoğu için bir okul olma rolünü üstlenmektedir. Bölümümüz, kadrosunda barındırdığı 2 Profesör, 1 Doçent, 3 Doktor Öğr. Üyesi ve 3 Araştırma Görevlisinin yanı sıra lisans ve lisansüstü programlarında verilen derslerde birçok farklı üniversiteden ve İstanbul Üniversitesi’nin çeşitli fakülte ve bölümlerinden gelen, alanında uzman misafir öğretim üyeleriyle öğrencilere farklı bakış açıları kazandırma ve bilgi birikimini genişletme konusunda sağladığı avantajlarla diğer programlardan ayrı bir yerde durmaktadır.

  • Bilim Tarihi Bölümü’ne nasıl girilir?

Bölümümüze girecek olan öğrencilerin Yükseköğretim Kurumları Sınavı’nda Eşit Ağırlık puan türünden yeterli puanı almaları gerekmektedir. Toplam kontenjanı 60 olan lisans programımızın ÖSYM verilerine göre 2017 yılı Üniversite Giriş Sınavlarındaki taban ve tavan puanları sırasıyla 289,09926 ve 335,93992’dır.

  • Size neler sunuyoruz?

Bölümümüzde ilgi alanını genişletmek isteyen öğrencilerimiz için Edebiyat Fakültesi’ndeki diğer bir çok bölümle ÇAP ve YANDAL olanakları bulunmaktadır. Bunun yanında Edebiyat ve Fen Fakülteleri’ndeki diğer bölümlerde öğrenim görmekte olan diğer öğrenciler de lisans programımız çerçevesinde bölümümüzce açılan ÇAP ve Yandal programlarına başvurabilirler.

  • Akademik ve sosyal etkinlikler

Bölümümüz lisans programı çerçevesinde her yıl farklı sınıflar için Türkiye’deki bilim tarihi mirası konusuna yoğunlaşan müze ve sergilere geziler planlanmakta ve bu geziler hakkında çeşitli derslerde, öğrenciler tarafından bireysel veya grup çalışması halinde ödev ve projeler hazırlanmaktadır. Buna ek olarak bölümümüz öğrencileri tarafından kurulmuş olan Bilim Tarihi Öğrenci Kulübü de alanla ilgili yada ders dışı bir çok sosyal etkinlik düzenlenmektedir. Ayrıca her sene mayıs ayında yapılan ve bu sene dördüncüsü gerçekleştirilen Bilim Tarihi Bölümü Öğrenci Kongrelerinde, bölümümüzde öğrenim gören ve bilim tarihine ilgi duyan diğer üniversite öğrencilerinin de katılımıyla, bilim, teknoloji ve tıp tarihi konusunda öğrencilerin kendi ilgi alanları çerçevesinde o yıl yaptıkları çalışmalar sunulmaktadır.

  • Bölümümüzün mezunları hangi alanlarda çalışabilirler?

Bölüm mezunlarımız, lisans programından mezun olduktan sonra çeşitli uzmanlık konularında uzmanlaşmak üzere lisansüstü çalışmalarına başlayarak akademik alanda bir kariyer yapabilecekleri gibi, devlete bağlı ya da özel olarak faaliyet gösteren çeşitli kurum ve kuruluşlarda, özellikle bilim ve sanayi mirasının sergilenmesine yoğunlaşan müzelerde veya yöneldikleri uzmanlık alanlarına göre basın-yayın alanındaki çeşitli kuruluşlarda editör ya da danışman olarak çalışabilirler.

  • Sosyal Medya Hesaplarımız